Υπηρεσίες

  • Ατομική Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων
  • Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία/Συμβουλευτική εφήβων
  • Συμβουλευτική γονέων
  • Online συνεδρίες μέσω Skype